Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.
A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme

 1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
  1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Panda Online Kft. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 1083 Budapest Tömő utca 40-46 cégjegyzékszáma: 01 09 304645
  1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: Panda Online Kft. 1083 Budapest Tömő utca 40-46 E-mail cím: info@pandamuvek.hu Telefonszám: 0630 99 3 44 83
  1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.
 2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
  2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).
 3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
  3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.
  3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.
 4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
  4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz)
 5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
  5.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
 • az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
 • személyes adatainak helyesbítésére
 • kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
 • személyes adatait áthordozni
  5.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@puzzle3d.hu e-mail címen vonhatja vissza.
  5.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
  6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

E feltételek 2019.07.05-én lépnek hatályba.